Műszaki matematika

  • 3 óra előadás (kollokvium), 2 óra gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 5+2 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

Lineáris algebra: belső szorzat-terek, szimmetrikus valós mátrix főtengely-alakja, mátrixok általánosított inverze. Parciális differenciálegyenletek: másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek, a rezgő húr differenciálegyenlete. Fourier módszere, ortogonális függvényekből álló bázis. Vektoranalízis: rotáció, divergencia, külső derivált, felszín-formula, Stokes tétele. Matematikai statisztika: alapproblémáik, a statisztikai minta és jellemzői. Paraméterbecslés. Várható érték, szórás, kovariancia és korreláció becslése. A lineáris regressziós modell, a legkisebb négyzetek módszere. Konfidencia intervallumok. Hipotézis vizsgálatok.

Ajánlott irodalom

/Kalkulus informatikusoknak II. / Győri István, Pituk Mihály, PE MIK, Matematika Tanszék http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/images/stories/vegleges_tananyagok/GYORI_PITUK_KALK_INF_II/kalkulus2.pdf és a /Kalkulus informatikusoknak II. példatár/ Szalkai István, Dósa György, PE MIK, Matematika Tanszék http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/images/stories/vegleges_tananyagok/SZALKAI_DOSA_KALK_INF_II_PTAR/Kalkulus_II_peldatar.pdf Ehhez a digitális melléklet is letölthető a http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=70 oldalról. /Valószínűségszámítás példatár informatikusoknak/ Mihálykóné Orbán Éva, PE MIK, Matematika Tanszék http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/images/stories/vegleges_tananyagok/MIHALYKONE_ORBAN_VALOSZIN_SZAM_PTAR/valszam_ptar.pdf

Tantárgy oktatója

Szabó Tamás Zoltán Dr.

Tantárgy felelőse

Terjéki József Dr.

A tantárgy honlapja

Műszaki matematika