Jelenlegi hely

Pályázat predoktori ösztöndíjra

Az SZTE Informatikai Doktori Iskola pályázatot hirdet 2016. szeptember 1-től egy éves predoktori ösztöndíjra. Az ösztöndíj célja azon végzett doktoranduszok fokozatszerzésének elősegítése, akik más forrásból nem tudják folytatni a fokozat eléréséhez szükséges további kutatómunkájukat.
Az ösztöndíj összege 100.000 Ft és egy alkalommal, legfeljebb egy évre meghosszabbítható.

Az ösztöndíj folyósítása megszűnik, ha az ösztöndíjas benyújtja a doktori disszertációját és megszüntethető, ha ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának ideje alatt egyéb jövedelemhez jut.

Pályázatot adhatnak be azok, akiknek az SZTE Informatika Doktori Iskolájában állami ösztöndíja 2016. augusztus 31-ig lejár vagy lejárt. Az ösztöndíjat elnyertek elsődleges feladata, hogy kutatómunkájukban előrehaladva teljesítsék a doktori publikációs feltételeket, és lehetőség szerint benyújtsák disszertációjukat. Ezen kívül heti 4 órában gyakorlatokat vezethetnek.

A pályázat tartalmazza a pályázó személyi adatait, szakmai önéletrajzát, munkatervét, publikációs listáját, a megjelent/elfogadott pontot érő publikációinak és a közlésre benyújtott kéziratainak másolatait, a témavezető ajánlását, a pályázó nyilatkozatát az egyéb forrásokból származó jövedelméről és nyilatkozatát arról, hogy bejelenti az Iskola vezetőjének, ha az ösztöndíj folyósításának ideje alatt más forrásból jövedelemhez jut.

A pályázat beadásának határideje 2016. június 27. Elbírálásának határideje 2016. július 4. A pályázat az Intézet Árpád téri irodájában Dr. Balázs Péter nevére adható le.

Dr. Fülöp Zoltán
Az SZTE Informatika Doktori Iskola vezetője