Jelenlegi hely

Szakok kiegészítő Záróvizsga szabályzata – záróvizsga tételek

Gazdaságinformatikus BSc szak

Minden vizsgázó 1-1 tételt kap, az előre kiadott záróvizsga tételsorban levő Törzstárgyak I. és Törzstárgyak II. tárgykörökből.

Mérnök informatikus BSc szak

Minden vizsgázó 1-1 tételt kap, az előre kiadott záróvizsga tételsorban levő Törzstárgyak I. és Törzstárgyak II. tárgykörökből.

2017 utáni tanterv esetén a tételsor tartalmaz kötelezően választható tárgyakat. A hallgató csak olyan tárgyhoz tartozó tételt kaphat, amilyen tárgyat a diploma megszerzéséhez teljesített.

Programtervező informatikus BSc szak

Minden vizsgázó 1-1 tételt kap, az előre kiadott záróvizsga tételsorban levő Törzstárgyak I. és Törzstárgyak II. tárgykörökből.

Gazdaságinformatikus MSc szak

Minden vizsgázó 1-1 tételt kap, az előre kiadott záróvizsga tételsorban levő Törzstárgyak I. és Törzstárgyak II. tárgykörökből.

Info-bionika mérnöki MSc szak

Minden vizsgázó 1-1 tételt kap, az előre kiadott záróvizsga tételsorban levő Törzstárgyak I. és Törzstárgyak II. tárgykörökből.

Mérnök informatikus MSc szak

Minden vizsgázó 1-1 tételt kap az A és B tételsorból.

A tételsor tartalmaz kötelezően választható tárgyakat. A hallgató csak olyan tárgyhoz tartozó tételt kaphat, amilyen tárgyat a diploma megszerzéséhez teljesített.

Programtervező informatikus MSc szak

Nappali tagozatos hallgatók esetén: A vizsgázó kap egy tételt a tételjegyzékében felsorolt Törzstárgyak tételeiből és szakirányonként egy tételt az általa teljesített és a „Tanszékcsoporti jelentkezési lap záróvizsgára” nyomtatványon megadott szakirány tárgyaihoz tartozó tételekből aszerint, hogy hány szakirányt jelölt meg (maximum 2 szakirányt lehet megjelölni).

Levelező tagozatos hallgatók esetén: A vizsgázó egy- egy tételt kap a tételjegyzékében levő Törzstárgyak I. és Törzstárgyak II. tételeiből.

Informatika tanár szak

Minden vizsgázó egy tételt kap, az érvényes tételjegyzékből. A felkészülési idő két óra, amelynek során a vizsgázó használhat tankönyveket, jegyzeteket és saját írott előadásjegyzetet is. A vizsga időtartama 30 perc, amelyből kb. 15-15 perc jut a tétel A (szakmai) és B (szakmódszertani) részére.

Közgazdasági programozó matematikus szak

Kiosztott tételek száma 2.

Programozó matematikus szak

Minden vizsgázó 1-1 tételt kap, az előre kiadott Alkalmazott matematika és számítástudomány és az Alkalmazott informatika tárgykörökből.

Programtervező matematikus szak

Nappali tagozatos hallgatók esetén: A vizsgázó kap egy tételt a tételjegyzékében felsorolt Törzstárgyak tételeiből és szakirányonként egy tételt az általa teljesített és a „Tanszékcsoporti jelentkezési lap záróvizsgára” beadott nyomtatványon megadott szakirány tárgyaihoz tartozó tételekből aszerint, hogy hány szakirányt jelölt meg (maximum 2 szakirányt lehet megjelölni).

Levelező tagozatos hallgató esetén: A vizsgázó egy- egy tételt kap a tételjegyzékében levő Törzstárgyak I. és Törzstárgyak II. tételeiből.

Műszaki informatika egyetemi szak

A vizsgázó kap egy tételt a tételjegyzékében felsorolt Törzstárgyak tételeiből és szakirányonként egy tételt az általa teljesített és a „Tanszékcsoporti jelentkezési lap záróvizsgára” beadott nyomtatványon megadott szakirány tárgyaihoz tartozó tételekből aszerint, hogy hány szakirányt jelölt meg (maximum 2 szakirányt lehet megjelölni).

Műszaki informatikai főiskolai szak

Minden vizsgázó 1-1 tételt kap, az előre kiadott záróvizsga tételsorban levő Törzstárgyak I. és Törzstárgyak II. tárgykörökből.