Jelenlegi hely

TEConcept Hungary Industrie 4.0 szakmai ösztöndíj

'TECONCEPT HUNGARY INDUSTRIE 4.0 SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJ'

PÁLYÁZAT

Az Informatika Oktatásért, Kutatásért Alapítvány

pályázatot hirdet

 a 2016/2017. tanév tavaszi félévében

MSc képzésben résztvevők számára, szakmai ösztöndíjra,
a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Informatikai Intézetének nappali tagozatos, államilag finanszírozott
képzéseiben résztvevő hallgatói számára.

Az Alapítvány e cél érdekében e félévben egy fő, a pályázaton nyertes hallgató tanulmányait támogatja. Az Ösztöndíj odaítéléséről, és a támogatás folyósításáról minden félévben 'Az Informatika Oktatásért, Kutatásért Alapítvány' Kuratóriuma dönt, az általa kijelölt bírálóbizottság javaslata alapján.

A 2016/2017. tanév tavaszi félévében a pályázat elsősorban 1 fő MSc képzésben részt vevő hallgató támogatását biztosítja.

A pályázat feltételei:

  • A megelőző félévében aktív hallgatói jogviszony a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Intézetének mérnökinformatikus MSc képzésében.
  • Sikeresen teljesített 240 órás kötelező szakmai gyakorlat, lehetőleg az Industrie 4.0-ához kapcsolódó területen.
  • Legalább egy ipari kommunikációs protokoll alapos ismerete.
  • Ipari kommunikációs protokollokkal/rendszerekkel kapcsolatos, elkészített projekt(ek).

 

Az elbírálás szempontjai:

  • a pályázati űrlapon és mellékleteiben hitelt érdemlően bemutatott ismeretek és aktivitás az ipari kommunikációs rendszerek/protokollok terén.

 

A szakmai ösztöndíj négy hónapra szóló juttatás.

Összege: 160.000,- Ft/hónap

A pályázatokat az 'Az Informatika Oktatásért, Kutatásért Alapítvány' az általa kijelölt bírálóbizottság javaslata alapján bírálja el, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat e-mailben értesíti.

A pályázathoz csatolni kell:

  • az előző félév hitelesített indexmásolatát,
  • motivációs levelet, ami tartalmazza a pályázó ismereteit az ipari kommunikációs protokollokról / rendszerekről, illetve az általa eddigi teljesített - a témához kapcsolódó projekteket,
  • kitöltött, aláírt, dátummal ellátott pályázati űrlapot.

A pályázatot benyújtó hallgató egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy

  • a pályázatában szereplő személyes adatokat és egyéb információkat a pályázat bírálóbizottságának tagjai, 'Az Informatika Oktatásért, Kutatásért Alapítvány' és a TEConcept Hungary Kft. pályázati adminisztrációval foglalkozó munkatársai kezelhessék,
  • az ösztöndíj elnyerése esetén személyes adatai 'Az Informatika Oktatásért, Kutatásért Alapítvány', valamint a TEConcept Hungary Kft. ösztöndíjjal kapcsolatos kommunikációja során felhasználásra kerüljenek, róla kép és/vagy hangfelvétel készüljön, és azt 'Az Informatika Oktatásért, Kutatásért Alapítvány' és a TEConcept Hungary Kft. (közös megegyezés alapján) a kommunikációja során nyilvánosságra hozza.

A pályázó felelős a közölt adatok valóságnak való megfeleléséért, és tudomásul veszi a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket.

A hiányos, vagy a leadási határidő lejárta után benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázati anyagot Zelei Gabriella főelőadónál, a Szeged, Árpád tér 2. épület 58-as szobában, 2017. június 10-ig, munkanapokon 10:00-15:00 óra között, személyesen lehet benyújtani.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 10.